Oriënterend onderzoek naar problemen met pleziervaart Westerschelde

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Directie Zeeland
Middelburg : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zeeland (RWS, ZL)
1985

Om inzicht te krijgen in de gang van zaken betreffende de pleziervaart op de Westerschelde en de confrontatie met de beroepsvaart aldaar zijn in Zeeland in de maanden oktober en november 1984 in totaal 19 personen geënquêteerd die voor hun dagelijks werk regelmatig aan de scheepvaart deelnemen en/of hierop toezicht houden. Uit deze enquête blijkt o.a. dat de meeste problemen tussen de beroepsvaart en pleziervaart liggen in de gebieden nabij Vlissingen, Breskens, Terneuzen en Hansweert. Het voornaamste probleem voor de pleziervaart is het inschatten van de vaarsnelheden van de beroepsvaart. Vanuit de beroepsvaart wordt het gevaarlijke kruisen van het hoofdvaarwater als grootste hinder ervaren. De grootste kans op schade bestaat in die situaties waarbij de beroepsvaart noodgedwongen moet uitwijken voor de pleziervaart. Maatregelen ter verbetering van het vaargedrag van de pleziervaart worden aanbevolen.

15 p.
bijl. ; 21 cm