Opzet voor een systematische verificatie van de KNMI waarschuwingensystematiek : Pilot: Onweer 1 februari 2010 tot 1 juli 2012

F. Koek en K. Kok, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
De Bilt : KNMI
2016

 
Sinds 1998 geeft het KNMI weeralarmen en (voor)waarschuwingen uit bij verwachte grootschalige extreme weercondities. Aanvankelijk gebeurde dit voor Nederland als geheel, maar sinds februari 2010 per provincie. Met diverse (markt)partijen en weerproviders is afgesproken dat er alleen gewaarschuwd wordt voor een aantal van tevoren vastgelegde meteorologische omstandigheden die op voldoend grote schaal plaatsvinden (op een zogenaamde standaard gebiedsgrootte (SGG), zie later). De criteria en ook de systematiek zijn een aantal maal aangepast. Zo is sinds 2005 een expliciete kansinschatting van overschrijding van meteorologische criteria de basis voor het verdere proces, en is in februari 2010 de geregionaliseerde waarschuwingssystematiek, met bijbehorende kleurcodering, per provincie ingevoerd. Deze verandering was ingegeven om beter aan te sluiten bij de beleving van de gebruikers en te zorgen voor vermindering van het aantal false alarms. ("Een vernieuwd weeralarm", KNMI, 2010). De uitgifte van weeralarmen is sindsdien voor-behouden aan een speciale commissie waarin het KNMI zitting heeft naast verschillende maatschappelijke instanties.
 

41 p.
Fig., tab.
(Wetenschappelijk rapport; WR 2016-02)
Met ref.
KNMIAUT2016
F. Koek is overleden in 2015