Opvulsnelheid, gedrag en effect van schelpenwinputten in de Waddenzee : vervolgonderzoek schelpenwinning

H. Schans, H.PO.J. Mulder, J. de Vlas, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland (RWS, NN) en Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
Leeuwarden : RWS, NN, RIKZ
2003

49 p.
ill.
NN-ANW-03-01
Met lit. opg.
Digitaal document 7.7 Mb