Oproep aan partijen voor BAG-Beheeraudits accreditatie [elektronische versie]

Ministerie VROM. DGR. Directie Informatievoorziening. Beleid Geo-Informatie
Ministerie van VROM
2010

Het Ministerie van VROM nodigt bedrijven en instellingen uit zich te laten accrediteren voor het uitvoeren van Beheeraudits bij gemeenten in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag).

cd-rom
Cd-rom niet aanwezig.
Aankondiging.
2 p.
VROM w1332