Oppervlakte hoogwatervrije terreinen in de uiterwaarden van de Rijn : analyse met behulp van GIS in het kader van IVR

J.A.F. van Essen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
1996

8,9 p.
fig., tab.
Werkdocument ; 96.030X. - Met lit. opg.