Opmerkingen in verband met de veiligheid der uitwateringssluizen in den afsluitdijk

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Zuiderzeewerken], [V.J.P. de Blocq van Kuffeler

1932

(Nota / ZZW ; nr. 71)