Operatie drieluik : zorg voor het milieu, zee- en kustgebied, toekomst Deltadienst : inventarisatie van taken, globale schatting personeel en middelen

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat
Den Haag : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)
1983

5 dl.
ill.
Dl. 1: Nota van de werkgroep Waterhuishouding
Dl. 2: Nota van de werkgroep Waterbouw
Dl. 3: Nota van de werkgroep Milieu
Dl. 4: Nota van de werkgroep Beheer en Onderhoud
Dl. 5: Samenvattende nota van de stuurgroep Operatie Drieluik