Op de juiste route? : rapport klanttevredenheidsonderzoek : door AVV bij DGG : periode mei-september 2001

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), OpdenKamp adviesgroep
Den Haag : OpdenKamp adviesgroep
2001

Doel van het klanttevredenheidsonderzoek is na te gaan hoe de waardering is van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer (DGG) voor het functioneren van de Adviesdienst Verkeer & Vervoer (AVV), en het op basis daarvan beantwoorden van de vraag hoe AVV de klant naar tevredenheid kan helpen, als ook bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de rol van AVV als dienstverlener voor DGG.

28 p.
ill.
Document: AVKTO-01.1434/48
Lit. opg.
Projectbegeleiding P. Padding