Ontwikkelingen en trends in het vrijetijdsverkeer : stand van zaken notitie

H. Meurs, N. Kalfs, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV), MuConsult
Rotterdam : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
11-1995

Onderzocht wordt de invloed van belangrijke demografische en sociaal-economische ontwikkelingen op de aard en omvang van het vrijteijdsverkeer. Ook worden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen van de inzichten in ontwikkelingen in het vrijetijdsverkeer en mogelijkheden om verbeterde instrumenten te ontwikkelen waarmee ontwikkelingen kunnen worden geprognoticeerd en de invloed van beleid daarop kan worden geraamd.

ill.
Met lit. opg.
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat Generaal voor het Vervoer (DGV), Directie Individueel Personenvervoer, Afdeling Beheersing