Ontwikkeling Vaarwater boven Bath en Nauw van Bath c.a. in samenhang met uitgevoerde drempelverlaging en afvoer van specie

D. de Looff, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1982

De in de loop der jaren doorgevoerde verdieping ( d.m.v. baggerwerken) van de in het bovenstroomse deel van de Westerschelde gelegen drempels is mede van invloed op de geuldoorsneden van het Nauw van Bath en het Vaarwater boven Bath gebleken. Naast de hiermee gepaard gaande toeneming van de geuldoorsneden van het hoofdvaarwater, blijkt tevens langs de onverdedigde schaaroevers van beide geulgedeelten een zekere inscharing te zijn opgetreden. In het kader van de studie naar de gevolgen van een verdere verdieping van de drempels in de Westerschelde, worden naast gegevens omtrent de opgetreden geulontwikkelingen tevens de ter beschikking staande geologische gegevens in de beschouwingen betrokken.

24 p.
graf., tab.
8 bijl.
Nota WWKZ-82.V006
Digitaal document 1.9 Mb
Met lit. opg.