Ontwikkeling regiem Westerschelde sedert 1800

[s.a.]
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
1944

Ontwikkeling van de Westerschelde 1800 - 1940

[12] p.
bijl., ill.