Ontwerptracébesluit Ring Utrecht in beeld : betere en veiligere doorstroming, met oog voor de omgeving

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat (RWS)
(Utrecht) : RWS
05-2016

Verschillende uitkomsten van berekeningen en inventarisaties en ook andere onderzoeksresultaten zijn hierin opgenomen. De onderbouwing van al deze gegevens is terug te vinden in het Milieueffectrapport (MER) over het project Ring Utrecht. Alle visualisaties en impressies in dit boekje zijn concepten en geven alleen mogelijke uitwerkingen en inrichtingen weer.

82 p.
ill.