Kennisgeving Ontwerptracébesluit/milieueffectrapport N35 Nijverdal-Wierden

M. Strootman ; [Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)]
[S.l.] : [RWS, ON]
11-2017

Het volledige OTB/MER is beschikbaar via www.platformparticipatie.nl

Kennisgeving
Met losse samenvatting ON1017zB125