Ontwerp-wegaanpassingsbesluit Plusstrook A27 Gorinchem - Noordeloos : aanleg plusstrook in het kader van de Spoedwet wegverbreding

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Zuid-Holland (RWS, ZH)]
[Rotterdam] : [RWS, ZH]
2004

Presentatie van het ontwerp-wegaanpassingsbesluit betreffende de aanpassing van de A27 Gorinchem ? Noordeloos van km 37,3 tot km 43,0 waarbij aan de linkerzijde van de Hoofdrijbaan rechts een plustrook wordt aangelegd.

Deel 1: Ontwerp-wegaanpassingsbesluit Plusstrook A27 Gorinchem - Noordeloos : aanleg plusstrook in het kader van de Spoedwet wegverbreding. - 18 p. : tab., fig. - Titel op omslag: Ontwerp-wegaanpassingsbesluit plusstrook A27 Gorinchem - Noordeloos
Deel 2: Milieueffectrapprt behorende bij het (O)WAP A27 Gorinchem - Noordeloos : aanleg plusstrook in noordelijke richting in het kader van de Spoedwet wegverbreding. - 66 p. - tab., fig. - Met samenv. - Titel op omslag: Ontwerp-wegaanpassingsbesluit Plusstrook A27 Gorinchem - Noordeloos : milieueffectrapportage
Deel 3: Ontwerp-wegaanpassingsbesluit Plusstrook A27 Gorinchem - Noordeloos : uitvoeringsbesluit. -