Ontwerp verdediging Eijerlandse kust

Verhandeling van van Kerckhoff
[S.l.] : [s.n.]
1930

Uittreksel notulen der vergadering van het Koninklijke Instituut van Ingenieurs van den 9en Juni 1887

17 p.