Ontwerp tot heropening van het Oude Maasje

C. Lely (Buitengewoon Opzigter van den Waterstaat)
Den Haag : [s.n.]
1879

Bevat tevens toelichting van het ontwerp tot heropening van het Oude Maasje. Ontwerp behelst twee onderdelen, te weten het vormen van een nieuwe rivier en het voorzien in de afwatering hiervan.

71 p.
fig., tab.
Met bijl.
Handgeschreven