Ontwerp-struktuurplan buitenruimte Almere

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP)
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1979

Plankaart en nota, bedoeld om vorm en inhoud te geven aan de ontwikkeling van de buitenruimte.

67 p.
bijl., graf., tab.
concept