Ontwerp-rapport van de Commissie inzake stormvloeden in Nederland

[J. van Veen] ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Benedenrivieren (RWS, BER), [Stormvloedscommissie, voorz. van Heyst]
[S.L. : RWS, BER
1944

28 p.
tab. ; 28 cm
Met voetnoten