Ontwerp-Projectplan Waterwet (rijkswaterstaatswerken) : projectplan voor de “Gewijzigde vastleggingwaterstaatswerken i.h.k.v. actualisatie Legger Rijkswaterstaatswerken, onderdeel rivieren (Heesseltse uiterwaard)'"

J.C. van Hees ; Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
[Den Haag] : V&W
13-04-2021

10 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
Bevat tevens de losse bijlage "Bijlage 1: Hydraulische beoordeling wijzigingen ( Kenmerk BH2038-RHD-ZZ-XX-N-Z-000)"
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost-Nederland (RWS, ON)
Documentnr.: RWSZ2020-00008194