Ontwerp-Projectplan Waterwet (rijkswaterstaatswerken) : Ontwerp-Projectplan voor de “Actualisatie van de Vegetatielegger Grensmaas”

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
[Den Haag] : [IenW]
02-06-2021

22 p.
bijl., ill.
Met lit. opg.
Bevat tevens de losse bijlagen "Bijlage 1 : Ruwheden Vegetatielegger Grensmaas en "Bijlage 2 : Rivierkundige beoordeling geoptimaliseerd vegetatiebeeld voor de Grensmaas (Kenmerk: BH2038-RHD-NT-0001-NT-0001)"
[In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS, ZN)].