Ontwateringsklachten in de Noordoostpolder gedurende de periode 1948-1960

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders), door J.C. de Koning
Zwolle : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken)
1961

De ontwateringsmoeilijkheden die hun oorzaak in de kwel vinden, hebben uitgewezen dat het niet eenvoudig is hier in alle gevallen afdoende middelen tegen te vinden. Er zullen altijd profielen blijven, die ondanks een zeer intensieve drainage toch een onvoldoende ontwatering blijven houden. Het onderzoek heeft geleerd dat de werkzaamheden, verbonden aan de afwikkeling van de ontwateringsklachten, duurder zijn dan die bij het aanleggen van een eerste drainage. Voorts dat, al heeft ruim 20% van de pachters een steekhoudende klacht geuit, er in verhouding tot de gehele ontwatering van de Noordoostpolder slechts een gering percentage niet in orde was.

15 p.
bijl., graf., tab.
(Flevo-Bericht ; A no. 27)
Voordracht gehouden voor de Landbouwkundige Vergadering van de Directie van de Wieringermeer (IJsselmeerpolders) op 21 februari 1961 te Zwolle
Met lit. opg.