Onttrekking van IJsselmeerwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening van Noord-Holland

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW), Waterloopkundige Afdeling
[S.l.] : [RWS], ZZW
1972

Het IJsselmeer kan aan langdurige verontreiniging komen bloot te staan door calamiteiten. Noord-Holland is afhankelijk van de drink- en industriewatervoorziening. Teneinde de gevraagde hoeveelheid en kwaliteit aan drinkwater te kunnen bieden moet er in het IJsselmeer een spaarbekken komen.

6 p.
2 bijl.
(Nota / ZZW ; B 72-6)