Onttrekken van oppervlakken water of laag gelegen land aan het IJsselmeer of andere boezemgebieden in de voormalige Zuiderzee

J.Th. Thijsse, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst der Zuiderzeewerken (RWS, ZZW)

1941

Beschouwing van de voor indijking in aanmerking komende stroken land langs de kust van het IJsselmeer, resulterend in richtlijnen.

6 p.
(Nota / ZZW ; 150)