Onteigeningslijst : format van de lijst van te onteigenen onroerende zaken (titel II en titel IV).

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Corporate Dienst (RWS, CD)
[Utrecht] : [RWS, CD]
08-07-2019