Onkruidbestrijdingsproeven in winterkoolzaad in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland in 1973

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP), door L.J.A. Wouters
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RWS, RIJP)
1974

12 p.
tab.
(Werkdocument / RIJP ; 1974-244 Bbw)