Onderzoeksplan handhaving in sober DV ingerichte 30 en 60 km gebieden

J.F. Borsje
Rotterdam : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
2000

Onderzoeksplan als onderdeel van het Startprogramma Duurzaam Veilig (DV). DV is onderverdeeld in 5 fases. In voorliggend rapport wordt het onderzoeksplan (fase 3) vastgesteld. Behandeld worden: definities, keuze van onderzoeksgebieden, inrichting van het onderzoek, operationele uitvoering van het onderzoek.

19 p.
Tab.
In opdracht van RWS, AVV. - Projectbegeleiding G. Schermers