Onderzoekingen in de hoofden

Rijkswaterstaat, door Joh. van Veen

1936

2 dl., 308 p.
fig., tab. + krt. bijl. (98 p.)
Eerste originele rapport
Handelsuitgave verschenen in: Nieuwe verhandelingen van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam ; Tweede reeks : Elfde deel