Onderzoek van proefstukken van wegbeton met en zonder vliegas gemaakt op Rijksweg 4a

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS), Wegbouwkundige Dienst (RWS, WBD)
Delft : RWS, WBD
1958

1 p.