Onderzoek van het tracé van de dijk in het Veeregat : rapport modelonderzoek

Waterloopkundig Laboratorium
Delft : Waterloopkundig Laboratorium (WL) = Delft Hydraulics Laboratory
1957

3 p.
fig.
Nota M586 ; II. - Met bijvoegsel