Onderzoek van de lineariteit van een niveaumeter van Vega (Vegamet RE 8201, electrodelengte 4 m)

Petersen, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, Deltadienst, Waterloopkundige Afdeling
Den Haag : RWS, DD
1962

[10] p.
bijl., tab., fig.
nota (DD) K-21
Rapport nr. (DDWT-BEN-1962.)1