Onderzoek oriëntatie pijlereilanden en aan te brengen bodembescherming ten behoeve van hangbrug Westerschelde Oeververbinding in Schaar van Ossenisse

D. de Looff, D. van Dam, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Adviesdienst Vlissingen
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1979

Gaat in op de ontwikkeling van de Schaar van Ossenisse, stromingssituaties, oriëntatie pijlereilanden met te verwachten stromingssituaties en situering buitendijks plateau, en voorzieningen ter bescherming pijlereilanden en buitendijks plateau.

51 p.
ill.
krt
Nota WWKZ-79.V016
Digitaal document 6.8 Mb
Met lit. opg.