Onderzoek ontwikkeling drempel van Borssele, in verband met specielozingen Honte t.b.v. uitbreiding havengebied Vlissingen-Oost (1977-1979)

D. de Looff, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Studiedienst Vlissingen
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1980

Ten behoeve van de werken tot uitbreiding van het gebied van de Haven Vlissingen-Oost is van 23 december 1977 tot en met 1 december 1978 in totaal ruim 3 mln m3 sterk slibhoudende specie in de Honte geloosd. Het lozingspunt was ter hoogte van de zuidoostelijke hoek van de Zuidwatering, nabij het v.m. dijkgat Rammekens gelegen. Ter controle op de mogelijke invloed van de bewuste specielozingen op de bodemligging t.p.v. de drempel van Borssele zijn op deze drempel in de periode 1977-1979 naast periodieke peilingen tevens regelmatig bodembemonsteringen verricht. Enige invloed van de specielozingen op de bodemligging aldaar kan niet worden aangetoond. De toegenomen "onderhoudsbaggerwerken" op de drempel van Borssele dienen in de eerste plaats aan een geleidelijk doorgevoerde verdieping te worden toegeschreven. De bij het verrichte onderzoek naar voren gekomen "seizoenschommeling" in de samenstelling van het bodemmateriaal op de drempel toont een duidelijke samenhang met een eveneens aanwezige schommeling van met name de slibgehalten in het rivierwater.

24 p.
6 bijl., tab.
Nota WWKZ-80.V021
Digitaal document 1.4 Mb