Onderzoek naar het waterverbruik in het hoogheemraadschap Delfland

P.J. Wemelsfelder, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Algemene Dienst, Hydrometrische Afdeling]
Den Haag : [s.n.]
1944

Behandelt de studie naar het waterverbruik van de land- en tuinbouw van de laatste jaren.

51 p.
bijl., tab.
Rapport (WWKZ) HY-013