Onderzoek naar het gedrag van bovenmaatse schepen op het Kanaal Gent Terneuzen : opzet, waarnemingsmethoden enz.

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat], Dienst Verkeerskunde, Hoofdafdeling Scheepvaart
Dordrecht : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK)
03-1972

In verband met de veiligheid op het Kanaal Gent - Terneuzen wordt een onderzoek ingesteld naar het gedrag van bovenmaatse schepen die het kanaal in beladen toestand zullen gaan bevaren. In het rapport wordt de opzet en uitvoering van de metingen behandeld.

13, (17) p.
30 cm Nota 71.9.1