Onderzoek naar het effekt van lozing van ongezuiverd rioolwater van Vlieland en Schiermonnikoog op de bacteriologische kwaliteit van de badstranden (DNO-19-84)

L.E.J. Bekkers, [Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat], Dienst Binnenwateren / RIZA
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren (RWS, DBW)
1985

25 p.
tab. ; 30 cm
Lit. opg. - Nota 85.23