Onderzoek naar het chloorgehalte van het grondwater in verband met een eventuele zandwinning tot 25 m. - N.A.P. in de buitenhaven te IJmuiden

A. van Oosterom, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
IJmuiden : RWS, NH
1949

20 p.
Bijl., tab.