Onderzoek naar de Yeiligheid van de boezemkade in de Polder Halfweg,

Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (COW)
Delft : COW
1977

40 p.
bijl.
COW A-77.006