Onderzoek naar de verzilting van het boezemwater in Noordholland ten Noorden van het Noordzeekanaal

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat, Dienst voor de Waterhuishouding, P. v.d. Burgh

1959

15 p.
ill. ; 31 cm
Bijl. - Samenvatting