Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Duifpolder

Centrum voor Onderzoek Waterkeringen
Delft : RWS, COW
1973

In het kader van het systematisch kadeonderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade rond de Duifpolder. Deze polder behoort tot het Hoogheemraadschap van Delfland en ligt in de provincie Zuid-Holland. De kade beschermt een diepliggend agrarisch gebied met daarin enige bebouwing. Het onderzoek is uitgevoerd in de kaden langs de Oostgaag, de Bree- of Lichtvoetswatering, de Noordvliet en de Middelwatering. Er is een verkenning uitgevoerd, waarbij onder meer dwarsprofielen zijn gemeten, de bestaande geologische en bodemkundige gegevens zijn geanalyseerd en gegevens omtrent onderhoud en gedrag van de kade werden verzameld. Voor het onderzoek langs de Bree- of Lichtvoetswatering, de Noordvliet en de Oostgaag is gebruik gemaakt van een reeds eerder uitgevoerd onderzoek. Het grondmechanisch onderzoek en de rapportering hierover is verricht door het Laboratorium voor Grondmechanica (L.G.M.).

104 p.
ill.
A-73.007
- Stabiliteitsonderzoek aan drie dwarsprofielen van de Boezemkaden langs de Duifpolder ; CO-21732-0-I ; mei 1974
- Kadeonderzoek Duifpolder (Delfland) ; CO-21732-0/18 ; 27 juni 1973