Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Aalkeet-Buitenpolder

Centrum voor Onderzoek Waterkeringen
Delft : RWS, COW
1973

In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade van de Aalkeet-Buitenpolder. Deze behoort tot het Hoogheemraadschap van Delfland en ligt in de provincie Zuid-Holland. De kade beschermt een groot diepliggend agrarisch gebied met enige bebouwing en de rijksweg E-36. Het onderzoek is uitgevoerd in de kaden langs de Zuidbuurt, de Boonervliet en de Bommeer. Er is een verkenning uitgevoerd, de bestaande geologische en bodemkundige gegevens zijn geanalyseerd en gegevens omtrent onderhoud en gedrag van de kade werden verzameld. Voor het onderzoek van de kade langs de Boonervliet en de Bommeer is gebruik gemaakt van een reeds eerder uitgevoerd onderzoek. Het grondmechanisch onderzoek en de rapportering hierover is verricht door het Laboratorium voor Grondmechanica (L.G.M.) te Delft.

21 p.
ill.
A-73.008