Onderzoek naar de stikstofprocessen in de eutrofe randmeren Wolderwijd en Nuldernauw

C.M.A. Daemen, onder begeleiding van P. Boers
Lelystad : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Binnenwateren (RWS, DBW)
1990

77 p.
fig., tab. ; 30 cm
Werkdocument ; 90.029X. - Met samenvatting in het Nederlands en Engels. - Met lit. opg.: p.50-51