Onderzoek naar de sedimentatie en erosie in de Bocht van Watum ten behoeve van de zandwinning (vak I t/m IV) in de periode 1980-1981.

[Ministerie van Verkeer en Waterstaat], Rijkswaterstaat, [Directie Groningen (RWS, GR)], Meet- en Adviesdienst, opgemaakt door J.T. Postma
[Delfzijl] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Groningen (RWS, GR)
1981

2 p.
bijl.
Notitie 81-33