Onderzoek naar de risico's bij het toepassen van niet circulaire materialen

E. van Dijk ; Royal HaskoningDHV
Nijmegen : Royal HaskoningDHV
10-11-2016

In deze studie wordt gekeken naar de risico's van het toepassen van niet circulaire materialen en van niet circulaire materialen die reeds binnen het areaal van Rijkswaterstaat zijn toegepast. Hiermee samenhangend spelen vragen over het uitfaseren van niet-circulaire materialen. Op de achtergrond hiervan spelen de ambities om in 2030 50% circulair te zijn en in 2050 100% circulair te zijn.

40 p.
Referentie: I&BBE9088R001F02
Versie: 02/Finale versie
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)