Onderzoek naar de optimale stand van het zoutscherm voor het gemaal De Helsdeur te Den Helder

H. Midderham, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland, Studiedienst Hoorn
Hoorn : RWS, NH
1976

9 p.
4 bijl., ill. ; 30 cm
Memo (WWKZ-)76.11
Digitaal document 397 Kb