Onderzoek naar de optimale bemonstering bij de bepaling van de geschiktheid van klei voor waterbouwkundige werken

G.J. Laan ; P. van Gorkum ; G. Zeilstra ; , Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Afd. Waterbouwmaterialen
Delft ; RWS, DWW
12-12-1985

In dit rapport wordt de bemonsteringsproblematiek bij de bepaling van de geschiktheid van klei beschreven en worden modellen gegeven, die in prinicipe bij de bemonstering gehanteerd kunnen worden. Voorgesteld onderzoek betreft het praktisch toetsen van gegeven ideeën met betrekking tot bemonstering.

12 p.
ill.
Rapportnr. DWW-MAW-R-85072
Rapportnr. DWW-WKE-R-85032