Onderzoek naar de mate van verontreiniging van de oppervlaktewateren in Nederland


[S.l.] : [s.n.]
1949

7 dl.
krt., tab.
Dl.1: Noord-Holland (1936-1937). - Dl. II: Zuid-Holland benoorden Lek en Nieuwe Maas en Utrecht (1942-1943). - Dl. III: Friesland (1942-1943). - Dl. IV: Groningen en Noord Drenthe (1942-1943). - Dl. V: Gelderland benoorden de Rijn, Overijssel en Zuid Drenthe (1944-1948). - Dl. VI: Noord-Brabant (1948). - Dl. VII: Limburg (1948)

Bijlagen