Onderzoek naar de invloed van plastificeerders en luchtbelvormer in beton : cretoplast en cretobel

Rijkswaterstaat Direktie Sluizen en Stuwen (RWS, SS), [H.J.C. Oud]
Utrecht : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen (RWS, SS)
1960

8 p.
graf., tab., bijl.
Onderzoek medeuitgevoerd door TNO
(Rapport ; TNO ; B-70-363/01.6.3190)