Onderzoek naar de aanwerving en opleiding van beroepschauffeurs, de uitoefening van toezicht op deze chauffeurs en de toepassing van sancties in verband hiermede

51 p.
graf., tab. ; 29 cm.
In opdracht van de Minister van Verkeer& Waterstaat. - Tekst in Engels en Nederlands(Monografie N.V.I. no. VIII)