Onderzoek in 1951 betreffende de kustverdediging van Ameland nabij Hollum

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, Arrondissement Hoorn, Studiedienst
Hoorn : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noord-Holland (RWS, NH)
1951

19, 10 p.
11 bijl
Rapportnr. 51.2
Bevat: Theoretische beschouwingen betreffende het stromingsmechanisme nabij de hoofden / F. Gerritsen