Onderzoek gevolgen verdieping Westerschelde met betrekking tot morfologie, zandhuishouding, stortplaatsen en stabiliteit oevers

D. de Looff, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging, District Kust en Zee, Studiedienst Vlissingen
Vlissingen : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)
1980

Als onderdeel van de studie naar de gevolgen van de voorgenomen verdere verdieping van de drempels in de Westerschelde en de Mond van de Westerschelde (z.g. programma 48'/43' wordt in eerste aanleg aandacht besteed aan de gevolgen voor de geulontwikkeling en het verticale getij van de tot dusver op de Westerschelde uitgevoerde baggerwerken. Tevens wordt de te verwachten invloed van de thans voorgenomen verdere verdieping van de drempels in beschouwing genomen. In het kader van de voorgenomen baggerwerken worden tevens op zandhuishouding in de Westerschelde, de noodzakelijke aanpassing en uitbreiding van de stortplaatsen voor baggerspecie en de eventueel te verwachten invloed op de oevers besproken.

[40] p.
tab., graf., krt.
Nota WWKZ-80.V018
Digitaal document 3.8 Mb